warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Decydując się na zabieg w Naszym salonie akceptujesz Warunki Ogólne – niniejszy regulamin salonu.

Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed umówieniem się na wizytę.

 

Ogólne Warunki Umowy regulują wyłącznie usługi świadczone w naszym salonie oraz odsprzedaż kosmetyków.

Fabryka Wdzięku Żółty Tulipan świadczy usługi przy ul.Małkowskiego 23/1 w Szczecinie  i nie posiada żadnych innych filii.

 

 1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie , osobiście lub mailowo. Potwierdzeniem umówionej wizyty w przypadku kontaktu mailowego jest mail zwrotny z datą oraz godziną wizyty.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę. (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie  i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły) W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi. Usługa przepada, również gdy klient korzysta z karnetu.
 3. Rezerwacja wizyty jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest poinformowany przed zabiegiem.
 5. Klient umawiając się na wizytę w Salonie zobowiązany jest padać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. W przypadku gdy tożsamość lub wiek Klienta podlega wątpliwości obsługa Salonu może poprosić o okazanie dokumentu  tożsamości wraz ze zdjęciem.
 6. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.
 7. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 8. Na terenie salonu zakazane jest:
  palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
  wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią,
  wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,
  chodzenie nago lub w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody
  personelu salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.
 9. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy
  umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty w postaci zadatku która przepada z chwilą
  niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto salonu.
 10. Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną
  godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon  traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 11. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego , salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 12. Jeśli przegapisz termin ważności swojego Vouchera, to w ciagu 30 dni od upłynięcia tego terminu  masz możliwość wznowić ważność Vouchera na 7 dni pod warunkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 50,00 zł niezależnie od wartości zaproszenia/bonu.
 13. Po zakończeniu ważności zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 14. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione zaproszenia upominkowe. Bonów nie wymieniamy na gotówkę.
 15. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad mający na celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań medycznych oraz do ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 16. Klient przed wykonaniem zabiegu zobowiązany jest powiadomić osobę wykonującą zabieg o wszelkich dolegliwościach mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu (choroby układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, skóry, w szczególności rozrusznik serca, kardiowertera, choroby nowotworowe, przebyta żółtaczka, zakażenie wirusologiczne, ciąża, motelowe implanty w ciele, amalgamaty, przebyte udary itp) W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 17. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia prosimy kierować do właścicielki Salonu osobiście lub telefonicznie jednak

  Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji do 7 dni od daty wpłynięcia pisma.
loading
×