regulamin reklamacji

 

Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia prosimy kierować do właścicielki Salonu najlepiej osobiscie lub telefonicznie jednak samo złożenie oficjalnej reklamacji mozliwe jest jedynie poprzez złożenie pisma wraz z paragonem

akceptujemy pisma odręczne oraz w postaci wiadomości mejlowej.

Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji oraz w czasie do 14 dni od daty wpłynięcia pisma.

Pierwszym sposobem rozwiązania reklamacji jest poprawa wykonanej usługi – jesli pracownik stwierdzi, że jest to możliwe.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Pracownik ma czas na znalezienie miejsca w grafiku w ciagu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Musi podać minimum 2 terminy. Moze spytać o preferowane terminy / godziny jednak wtedy poprawienie usługi moze sie przedłużyć.

Gdyby poprawa była niemożliwa dopiero drugim krokiem jest możliwość zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę. Nie zwracamy za stracony materiał.
Warunkiem zwrotu należności, jest podpisanie reklamacji oraz pisma o tym, że zwrot nastąpił.
UWAGA!
Reklamacji nie uwzględniamy w przypadku:
BRAKU PARAGONU
GDY USŁUGA ZOSTAŁA WYKONANA PONAD 7 DNI WCZEŚNIEJ
GDY TO CO JEST NP NA WŁOSACH ŚWIADCZY O DZIAŁANIACH INNEJ OSOBY  np reklamacja koloryzacji nie jest możliwa jeśli po wizycie u nas klient samodzielnie nakładał farbę. wtedy nie obowiązuje termin 7 dni.