warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Reklamacje są uwzględniane tylko na piśmie dostarczonym do salonu w ciągu 7 dni od wykonania usługi .
Nie akceptujemy zażaleń telefonicznych /SMS /oraz w wiadomościach na mediach społecznościowych
Pismo powinno zawierać imię nazwisko klientki ,datę  usługi oraz krótki opis ,co zostało źle wykonane.
Reklamacje są uwzględnione tylko wtedy gdy nie zaszła ingerencja klientki /innego fryzjera na włosach .
Reklamacja nie zostanie uznana jeśli klient nie dołożył starań względem  odpowiedniej pielęgnacji włosów,
odpowiedzi na zażalenia klientki będą również na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia pisma w salonie oraz konfrontacji i oględziny wykonanej koloryzacji

Reklamacja przebiega w dwojaki sposób satysfakcjonujący dla obu stron
-poprawa usługi w trybie natychmiastowym (3-7 dni roboczych ) bez dodatkowych kosztów
– zwrot części kosztów poniesionych przez klientkę -pomniejszony o koszt materiałów wykorzystanych podczas wizyty.
Przy zwrocie kosztów -należy przedłożyć paragon /bez paragonu zwroty /reklamacje nie są przyjmowane .

loading
×