warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Ogólny Regulamin Konkursów

1. Biorąc udział w konkursie oświadczasz ze zapoznałeś się z regulaminem i wyrażasz zgodę na każdy z jego punktów. 

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikacje zdjęć wykonanych podczas zabiegu, możliwe zdjęcia tzw przed i po itp. 

3. Usługi z konkursu nie będą realizowane w soboty. W celu odebrania nagrody należy umówić się wcześniej i jasno zaznaczyć, że zabieg na który się umawiamy jest wygraną w konkursie. 

4. Termin ważności bonów prezentowych na darmowe zabiegi oraz bonów zniżkowych  będących nagrodami w konkursach to zawsze max 30 dni od dnia zakończenia konkursu, chyba , że w danym przypadku zostanie wyznaczona inna data. Termin ten jest terminem NIEPRZEKRACZALNYM.


5. Zabiegi realizowane są w gabinecie w salonie przy ulicy Małkowskiego 23/1 w Szczecinie.


6. Nagroda nie jest wymienna na żadne inne zabiegi ani na gotówkę, nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji nagrody niezależnie od powodu. 
                 6a. Jeśli umówisz się na wizytę i będziesz chcieć ja przełożyć to taka możliwość jest tylko jeśli odwołanie wizyty nastąpi minimum 24h przed jej rozpoczęciem. Taka wizytę można przełożyć tylko raz. Druga próba jej odwołania skutkuje utrata ważności bonu/zaproszenia. 
                 6b. Nagrody nie można przekazać nikomu innemu. Nagroda jest nagroda imienną. 


7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zbyt późną próbę umówienia wizyty na ostatnią chwile i przez to za brak dogodnych terminów np: jeśli pasują ci tylko godziny popołudniowe czy jeden dzień w tyg a my po prostu nie będziemy mieli takiej możliwości.
8. Nagrodę przyznaje jednoosobowe juri i jest to wybór bardzo indywidualny i subiektywny. 
9. Czas odwołania i reklamacji konkursowych mija 3 dni po podaniu wyników konkursów.

10. Salon zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji nagrody, wymiany nagrody na inna usługę czy produkt o tej samej wartości w wyjątkowych przypadkach np zdarzeń losowych jak choroba pracownika, braku produktu itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Argan Katarzyna Sierecka z siedzibą Niebiańska 47/3 , 71-495 Szczecin, PL, NIP: 8542309815, e-mail: kontakt@zoltytulipan.pl.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi, realizacji konkursów). 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

loading
×